Home Уроци по Dreamweaver Библиотечни елементи

Библиотечни елементи

Използване на библиотечни елементи

1. Същност и предназначение

Библиотечният елемент (library item) представлява част или фрагмент от съдържание, което може да се използва многократно в голям брой страници. Създаването на библиотечен елемент позволява бързо и лесно добавяне на еднакво съдържание в повече от един документ. При промяна на дадена информация, библиотечните елементи дават възможност за редактиране на съдържанието и актуализиране на всички документи, които го включват наведнъж. Библиотечният елемент е отделен от страниците на съответния сайт и се съхранява във файл с .lbi в библиотеката (library). Библиотечният елемент включва само кода за конкретното съдържание. Сам по себе си, той не представлява HTML страница.

2. Създаване на библиотечен елемент

Това става чрез избиране на един или повече елементи в даден документ и добавянето им към library. Dreamweaver конвертира селектираните елементи в неподлежащо на редактиране съдържание, свързано със съответния библиотечен елемент.
Библиотечните елементи включват само съдържанието, заградено в двойката тагове body и /body.
1н.)
1) селектирайте елемента
2) панел Assets, бутон Library – отваря се категория Library, която служи за управление на всички библиотечни елементи
3) издърпайте с мишката селектирания елемент в панел Assets
2н.)
1) селектирайте елемента
2) Modify/Library/Add Object to Library
В категория Library на панел Assets се появява икона за нова библиотека, разположена до текстово поле, в което е маркирано стандартното име Untitled. Въведете ново име и Enter.
При създаване на библиотечен елемент, Dreamweaver създава папка с име Library. Тя се намира непосредствено в локалната коренова папка и в нея се съхранява всеки създаден библиотечен елемент. Панел Library задължително трябва да запази оригиналното си местоположение като подиалогов прозорец апка на корена на сайта, за да функционират библиотечните елементи. Тази папка и библиотечните файлове, които съдържа, се съхраняват само локално.
Най-отгоре в панела има предварителен изглед на библиотечния елемент. За да актуализирате изгледа, щракнете върху иконата на библиотечния елемент.

3. Разполагане на библиотечен елемент върху страница

Това означава вмъкване на съдържанието на файла на елемента и създаване на обръщение към него.
1н.) селектирайте библиотечния елемент в категория Library на панел Assets и бутон Insert
2н.) издърпайте с мишката иконата на файла от категория Library до мястото в прозорец Document. Библиотечният елемент е показан на жълт фон. Той не може да се модифицира директно от страницата. В панел Properties може да се види името на сорс файла и да се променят следните свойства:
• Scr – показва името и местоположението на сорс файла на съответния библиотечен елемент. Бутон Open – за да го редактирате. Файлът трябва да бъде записан – в противен случай няма да се запазят направените промени.
• Detach from original – прекъсва връзката между селектирания библиотечен елемент и сорс файла му. Съдържанието на елемента става достъпно за редактиране, но се губи възможността за актуализиране от съответните библиотечни функции.
• Recreate – презаписва оригиналния библиотечен елемент с текущо селектирания. Тази опция служи за създаване на библиотечен елемент повторно, когато сорс файлът липсва, името на елемента е променено или той е бил редактиран.

4. Създаване на копие на библиотечен елемент

Задръжте натиснат клавиш Ctrl и издърпайте с мишката иконата на файла от панел Library в документа. Библиотечното съдържание се копира в документа, но без да е свързано с библиотеката и затова не се появява в жълто маркирано. Елементите могат да се модифицират директно върху страницата, тъй като не са свързани с библиотечния елемент. Тези елементи са отделени и затова те няма да се актуализират при промяна на оригиналния библиотечен елемент.

5. Повторно създаване на библиотечен елемент

Ако даден библиотечен елемент се изтрие по грешка от категория Library, но има страница, на която е показан, той може да се създаде наново.
1) селектирайте библиотечния елемент от страницата (за да се уверите, че това е библиотечния елемент в Tag Selector – mm:libitem.
2) панел Properties, бутон Recreate
Файлът се създава отново, като използва името на елемента на тази страница.

6. Модифициране на библиотечен елемент

Редактирането на даден библиотечен елемент променя само него. След като приключите с редактирането, Dreamweaver напомня да актуализирате всички страници в сайта, които използват елемента, като имате възможността да потвърдите дали промените да бъдат направени в целия сайт.
1н.) щракнете двукратно върху иконата на файла в категория Library
2н.) селектирайте файла в категория Library, бутон Edit
3н.) селектирайте библиотечния елемент, бутон Open от панел Properties
И по 3-те начина се отваря библиотечния елемент за редактиране. Направете желаните промени и запишете файла.
Отваря се диалогов прозорец Update Library Items – съдържа списък с всички файлове в сайта, използващи библиотечни елементи.
Бутон Update – за да актуализирате всички документи в сайта, използващи библиотечни елементи.
Отваря се диалогов прозорец Update Pages – □Show Log – показва кои страници са актуализирани с направените промени.
Бутон Start – актуализира всички страници в сайта
Бутон Close – да затворите прозореца.
За да редактирате съдържанието директно в даден документ, трябва да прекъснете връзката към библиотечния елемент. Това става по два начина:
1н.) чрез задържане на Ctrl при вмъкването на елемента
2н.) чрез селектирането му на страницата и натискане на бутона Detach from original от панел Properties

7. Актуализиране на обръщения към библиотечни елементи

Ако не искате да актуализирате стойностите, когато редактирате библиотечния елемент, а да направите това по-късно, можете да използвате възможността на Dreamweaver – цялостно актуализиране само с една команда.
1) променете файла с библиотечния елемент (.lbi) и запишете документа
2) в диалогов прозорец Update Library Items изберете бутон Don’t Update
3) Modify/Library/Update Pages
4) Отваря се диалогов прозорец Update Pages
Entire Site – да се актуализират всички файлове, използващи библиотечни елементи. От менюто вдясно избирате името на сайта.
Files That Use – за актуализиране на обръщенията само към единичен библиотечен елемент. От менюто вдясно избирате желания библиотечен елемент.
Поставeте отметки на всички контролни полета и натиснете бутон Start. Отваря се диалогов прозорец Update Pages – показва кои файлове са били актуализирани. Бутон Close – за да затворите прозореца.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.