Home Уроци по Dreamweaver Добавяне на съдържание

Добавяне на съдържание

1.Добавяне на съдържание на страница

1. Импортиране на текст

1н.) чрез директно въвеждане в прозореца на Dreamweaver
2н.) чрез копиране от друго приложение
3н.) чрез отваряне на HTML документ
4н.) чрез отваряне текстови файлове директно в Dreamweaver
Dreamweaver може да отваря файлове, създадени с текстообработващи програми, стига да са записани като ASCII текстови файлове.
Текстовите файлове (.txt) винаги се отварят в нов прозорец, чрез изгледа Code.
За да добавите текст от ASCII файлове правилно, запазвайки формата на редовете, трябва да промените настройката Dreamweaver Line Break Type:
1) Edit/Preferences
2) Отваря се диалогов прозорец Preferences, списък Category, Code Format
3) Line Break Type – CR LF

2. Определяне на структурата на съдържанието

В HTML има 6 нива заглавия. Ниво 1 с най-едър шрифт, ниво 6 с най-малък. При форматиране на текстов блок като заглавие, автоматично се създава разстояние около него, което може да се променя само чрез CSS. 1) маркираме заглавието
2) от панел Proрerties, меню Format, Heading 1- 6

3. Създаване на нови редове

За да създадете нов ред, преди който няма празно пространство (единичен нов ред), трябва да използвате 1н.) обикновен нов ред (line break) – Shift + Enter – това е нов ред, а не нов параграф и затова между тях няма допълнително разстояние;
2н.) Insert/HTML/Special Character/Line break;
3н.) лента Insert, страница Text, меню Characters, Line break;

4. Вмъкване на непрекъсваем интервал

Той се използва само за поставяне на място между знакове, думи или др. елементи, които не трябва да бъдат разделени едни от други, като математически уравнения, имена или дати.
1) поставяме маркера между думите
2) 1н.) Ctrl + Shift + Space
2н.) Insert/HTML/Special Characters/Non-breaking Space;
3н.) лента Insert, страница Text, меню Characters , Non-breaking Space;

5. Подравняване на текст

Има пет възможности за подравняване: Default(не е указано конкретно подравняване), Align Left (наляво), Align Center (в центъра), Align Right (надясно) и Justify от панел Proрerties Най-добрият начин за подравняване на текст и изображения се предлага от CSS.

6. Форматиране на знакове

1) маркирате текста
2) панел Proрerties, бутони B I или Text/Style
Teletype – показва текста с шрифт с постоянна ширина на буквите

7. Добавяне на специални знакове

Можем да вмъкваме знакове, които нямат клавиш на клавиатурата. Те имат специални HTML кодове или алтернативни клавишни команди.
лента Insert, страница Text, меню Characters, избираме символа
Пример: © – информация за запазени авторски права
Меню Characters не е пълно. За повече символи – Insert/HTML Special Characters/Other

8. Хоризонтални линии

а) добавяне
Хоризонталните линии (horizontal ruler) пресичат цялата страница и разделят визуално секциите.
1н.) лента Insert, страница HTML, бутон Horizontal rule
2н.) Insert/HTML/Horizontal rule
Хоризонталната линия има фиксирано разстояние под и над нея, което може да се промени само чрез CSS.
б) свойства на хоризонталната линия – показват се в панел Proрerties след като е маркирана.
W – ширина
H – височина
Pixels – мерни единици (пиксели, проценти)
Shading – сянка
Align – подравняване
Class – прилагане на CSS стилове.

9. Автоматично добавяне на дата

Dreamweaver позволява поставянето на дата и час за следене кога за последен път страницата е модифицирана. Програмата ги актуализира автоматично при записване на страницата. Тази дата не е динамична и не се променя спрямо момента на достъп до страницата.
1н.) лента Insert, категория Common, бутон Date
2н.) Insert/Date – отваря се диалогов прозорец:
Day format – избирате деня
Date format – избирате формата на датата
Time format – избирате формата на времето
Update automatically on save – поставяте отметка за да се обновява датата автоматично при записване на страницата, тогава форматът й може да се променя по всяко време, като:
1) изберете датата
2) панел Proрerties, Edit date format – отваря се диалогов прозорец Insert date – направете промените; OK

2. Списъци

В Dreamweaver има три вида списъци: номерирани (ordered), неномерирни (unordered) и списъци с дефиниции (definition lists).

1. Номерирани списъци

1н.) панел Proрerties, бутон Ordered List
2н.) Text/List/Ordered List

2.Неномерирани списъци (списъци с водачи)

Могат да бъдат с точки или квадрати.
1н.) панел Proрerties, бутон Unordered List
2н.) Text/List/Unordered List

3. Допълнителни възможности

1) кликате в списъка
2) панел Proрerties, бутон List Item… или Text/List/Proрerties
3) отваря се диалогов прозорец List Proрerties:
поле List Type – тип на списъка
поле Style – стил на списъка
поле New Style – вид на отделните елементи на списъка (вместо на целия)
поле Reset Count to – смяна на номерацията на списъка, като се започне от реда, на който се намира маркера

4. Списъци с дефиниции

Съставени са от термини и техните дефиниции. Дефинираната дума (терминът) е подравнена в ляво, а дефиницията е отместена навътре и се намира на следващия ред.
Text/List/Definition List

5. Влагане на списъци

Вложените списъци могат да имат същия тип като родителския си или да бъдат различни. При влагането на номерирани списъци вложените позиции получават нова номерация. В неномериран списък водачите изглеждат по др.начин.
1) маркирайте вложения списък
2) бутон Text Indent

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.