Home Уроци по Dreamweaver Мултимедия

Мултимедия

1. Използване на мултимедия

С помощта на мултимедийните елементи ще можете да включите анимация и видеоклипове в сайта си.

Мултимедийни елементи

1. Създаване на Flashтекст

а) същност – Flash текстът обединява най-доброто от текста и изображенията. Можете да използвате произволен шрифт и да създадете текста в Dreamweaver. Създаденият текст се записва като Flash файл с .swf. б) създаване
1) позиционирайте курсора в документа
2) лента Insert, категория Common, меню Media, Flash Text
3) отваря се диалогов прозорец Insert Flash Text – със следните опции:
– Font – шрифт
– Size – размер
– Color – цвят
– Text – текст, който ще се покаже на страницата
– Rollover Color – втори цвят при преминаване с мишката върху текста
4) в поле Save as – въвеждате име и избирате разширение .swf.
5) Flash текстът се появява в Document и се отваря Flash Accessibility Attributes
6) в поле Title – въвеждате текста
в) промяна на размера на Flash текст
1) избирате Flash текст
2) чрез издърпване на един от манипулаторите променяте размерите му
Flash текстът е векторно изображение и при оразмеряване то запазва точния вид на съдържанието си при промяна на мащаба. За да запазите пропорциите при оразмеряването на Flash текст задръжте Shift.
За да разгледате ефектите панел Properties, бутон Play
г) модифициране на Flash текст
1) щракнете двукратно върху Flash текст (ако не може, първо натиснете от панел Properties, бутон Stop)
2) отваря се диалогов прозорец Insert Flash Text – направете желаните промени
3) бутон Apply–задавидитерезултата

2. Добавяне на Flash бутон

Flash графиката е векторна, размерът на файловете е много малък и позволява по-бързото им зареждане в сравнение с растерните изображения. Не е необходимо да разполагате с Flash, за да създадете негови бутони. а) състояние на Flash бутони в зависимост от позицията на курсора и според това дали е натиснат бутон на мишката
1) състояние на външния вид на бутона, когато курсорът не е позициониран върху него;
2) при поставяне на курсора на мишката върху него, без да е натиснат бутон на мишката;
3) при поставяне на курсора на мишката върху него и е натиснат бутон на мишката;
б) създаване
1) лента Insert, категория Common, меню Media, икона Flash бутон
2) отваря се диалогов прозорец Insert Flash Button
3) в поле Style – избирате стила
Button Text – текст върху бутона
Font и Size – шрифт и размер
Sample – предварителен преглед на стила на бутона. За да видите как функционира, преместете курсора на мишката над него.
Bg color – цвят
Save as – въведете име с разширение .swf; OK;
4) отваря се диалогов прозорец Flash Accessibility Attributes – в поле title – въведете заглавие на бутона (текста) 5) панел Properties, бутон Play – бутонът се появява във вида, в който ще се вижда в браузъра.
в) модифициране на Flash бутони
1) щракнете двукратно върху Flash бутони
2) отваря се диалогов прозорец Insert Flash Button – направете желаните промени
3) бутон Apply – за да видите резултата
г) добавяне на нови шаблонни бутони
1) създайте ги във Flash като SWT Generator Template
2) отваря се папката на Dreamweaver и ги поставяте в папката Configuration\Flash Objects\Flash Buttons.

3. Поставяне на Flash анимация

Добавяне на Flash анимация към документите става, при условие че съответната анимация вече е създадена. Този тип анимации не могат да се създават директно в Dreamweaver, трябва да се използва Flash.
1) отворете нов параграф
2) лента Insert, категория Common, меню Media, Flash
3) отваря се диалогов прозорец Select file – избирате файла с разш. .swf. Файлове с разширения .fla .swt не се показват в браузъра, бутон Select
4) отваря се диалогов прозорец Object Tag Accessibility Attributes – в поле Title – въвеждате името на файла Flash анимацията се разполага върху страницата
5) панел Properties
 Loop – поставете отметка за повторение;
 Autoplay – оставете отметка за автоматично възпроизвеждане;
бутон Play – за да гледате анимацията,
бутон Stop – за да спрете анимацията

4. Използване на Image Viewer

a) същност – Image Viewer създава интерфейс за разглеждане на слайдове, който можете да използвате за представяне на серия от изображения. Този интерактивен презентационен формат има възможност за добавяне на надиалогов прозорец иси и хипервръзки към всяко от изображенията в серията.
б) създаване
1) отварете файла, в който ще вмъквате
2) лента Insert, категория Flash Elements, бутон Image Viewer
3) отваря се диалогов прозорец Save Flash Element – в поле File Name – въвеждате име на файла с разширение .SWF
Ако новият файл не се покаже веднага в панела Files, натиснете бутон Refresh, за да актуализирате списъка. Image Viewer се показва в прозореца Document във вид на голямо сиво запазено място, в центъра на което стои иконата на Flash.
4) панел Properties – бутон Play – Image Viewer се появява в прозореца Document, с подразбиращите се настройки. В горната му част е разположена контролна лента, съдържаща празна област за заглавието вляво. Има текстово поле за номера на текущото изображение. Може да въведете и число в него, като по този начин се преминава директно на съответната картина. Има и 3 бутона: Back, Play/Stop, Forward, под контролната лента се намира областта за изображението.
в) промяна на настройките на Image Viewer
Извършват се в панела Tag Inspector (в заглавния ред се изписва Flash element), който се отваря автоматично при вмъкването на Image Viewer:
– frameColor – цвят на рамката, ограждаща Image Viewer
– frameShow – Yes – за да са достъпни бутоните на менюто
– frameThickness – дебелина на рамката
– bgColor – фонов цвят на Image Viewer
– imageURLs – избор на изображения, които ще съдържа Image Viewer. Използва се и за местоположението им. 1) бутон Edit Array Values
2) отваря се диалогов прозорец Edit ‘imageURLs’ Array
3) кликате под Value и след това върху иконата-папка
4) отваря се диалогов прозорец Select File – избирате файла. Стойностите, които представляват пътищата до изображенията, са поместени в апострофи – те се включват задължително.
Ако диалогов прозорец Edit ‘imageURLs’ Array съдържа изображения в списъка Value при първото му отваряне, трябва да ги изтриете, преди да добавите изображения като натисните бутон (–)
5) добавяне на нов елемент към списъка с изображения – бутон (+)
– imageCaption – бутон Edit Array Values – поставяте надиалогов прозорец иси на изображенията, които трябва да са в апострофи. Те трябва да бъдат в същия ред, в който са изображенията. В противен случай, може да не отговарят точно на съответните им изображения.
– captionColor – цвят на надиалогов прозорец исите
– captionFont – шрифт на надиалогов прозорец исите
– captionSize – размер на надиалогов прозорец исите
– title – заглавие на Image Viewer
– titlecolor, titlefont, titlesize – цвят, шрифт и размер на заглавието
– transitionsType – ефект на преминаване между отделните изображения
– imageLinks – за добавяне, промяна и отстраняване на хипервръзки, асоциирани с изображенията. бутон Edit Array Values – отваря се диалогов прозорец Edit ‘imageLinks’ Array. Всеки URL адрес трябва да бъде заграден в апострофи. Хипервръзките трябва да са добавени в последователността на вмъкване на изображенията, така че да им съответстват.
– imageLinkTarget – определя мястото на отваряне на хипервръзките.
г) промяна на размера на Image Viewer – панел Properties

5. Вграждане на QuickTime филми

а) същност – QuickTime е популярен, широко използван формат за видеоклипове в Интернет. Филмите на QuickTime могат да бъдат типични видеоклипове или да съдържат интерактивни елементи, включително Flash, както и интерактивни QTVR (QuickTime Virtual Reality) филми с панорамни, 360-градусови картини.
б) вграждане
1) лента Insert, категория Common, меню Media, Plugin – Dreamweaver третира филмите на QuickTime като плъгин-модули
2) отваря се диалогов прозорец Select File – избирате плъгин-модула. Той се вгражда в страницата с помощта на тага embed, с подразбиращ се размер 32х32 пиксела и се появява в прозореца Document като сив на цвят квадрат с централно разположена характерна икона. Стандатрните размери на малките филмчета на QuickTime създадени за Интернет са W – 320, H – 240 пиксела. Контролната лента на QuickTime е висока 16 пиксела и затова е необходимо да ги добавите към височината на филмовата картина (Н +16)
3) докато е селектиран плъгин-модула, бутон Parameters в панел Properties
4) отваря се диалогов прозорец Parameters – в колона Parameter въведете свойство и стойност
Controller true/false – за да се добави или не контролната лента на QuickTime
Autoplay true/false – дали филмите да се стартират след зареждане на страницата или когато натиснете бутон Play
За да разгледате страницата в браузъра е необходимо да имате инсталиран плеър QuickTime.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.