Home Уроци по Dreamweaver Хипервръзки

Хипервръзки

Създаване на хипервръзки

1. Предназначение

Осигуряват възможност за пренасочване на потребителите към документи в текущия уеб сайт или към други ресурси в глобалната мрежа.

2. Видове

а) относителни – те са в границите на един сайт и водят до файлове в рамките на неговите папки. Използвате само тази част от пътя, която е различна за текущия и свързания с хипервръзката документ.
б) абсолютни – преставят пълния уеб адрес на даден сайт или информационен ресурс

3. Създаване на хипервръзки

а) на относителни
1) маркирайте думата (фразата)
2) панел Properties, бутон Browse for file
3) избираме желания файл от твърдия диск; OK – името на файла се появява в текстовото поле Link на панел Properties
б) на абсолютни
1) маркирайте думата (фразата)
2) панел Properties, текстовото поле Link – въведете пълен уеб адрес; Enter;
в) хипервръзка към email адрес
1н.) вмъкване на текста и email адреса едновременно
1. кликате на желаното място
2. лента Insert, категория Common, бутон Email Link (или Inser/Email Link)
3. в диалогов прозорец Email Link: в поле Text – въведете името си; в поле E-mail – въведете email адреса си;
4. OK – текста се появявя на страницата във вид на хипервръзка;
2н.) добавяне на хипервръзки към текст, който вече присъства на страница
1) маркирайте текста
2) лента Insert, категория Common, бутон Email Link (или Insert/Email Link)
3) в диалогов прозорец Email Link маркираният тест ще се появи в поле Text
3н.) 1) кликаме на желаното място
2) въвеждаме дума mailto: и Email адреса веднага след нея в полето Link на панел Properties

4. Редактиране на дестинацията на хипервръзка

1) кликаме на произволно място във вече създадена хипервръзка
2) в полето Link на панел Properties правите желаните промени

2.Определяне на цвят и формат на хипервръзка

Ако не бъдат посочени цветове на хипервръзките, при зареждането на страницата ще се използват подразбиращите се стойности на браузъра. Те могат да бъдат различни в зависимост от вида му. Цветовете на хипервръзките трябва да контрастират (но не прекалено) с фона и другите елементи, за да бъдат хипервръзките ясно видими.
1) Modify/Page Properties…, категория Links
2) Настройваме свойствата на хипервръзките
Link Font – (same as page font) – хипервръзките наследяват свойствата на стиловете, които ще създадете за документите
Link Color – цвят на хипервръзката, преди да бъде посетена (по подразбиране е синия цвят)
Visited Links – цвят, който придобива хипервръзката след като бъде посетена (по подразбиране е виолетов цвят)
Rollover Links – цвят, който придобива хипервръзката, когато върху нея е позициониран курсорът на мишката Active Links – цвета на хипервръзката в момента на щракване с мишката
В текстовите полета за цвят на хипервръзката се въвеждат 16-тичните стойности на желаните цветове. Може да се щракне в цветното поле, разположено вляво от текстовото поле – отваря се палитра с разнообразни цветови нюанси (бутон – отваря меню с други видове палитри)
Underline Style: – стил на подчертаване:
Always Underline – винаги
Never Underline – никога
Show Underline Only on Rollover – само при попадане на курсора над хипервръзката
Hide Underline on Rollover – скриване на подчертаващата линия при преминаване на курсора.
3) OK

3. Добавяне на нови папки и файлове към сайт

1. Панел Files

В него се конфигурира структурата на файловете и папките на даден сайт. Чрез бутон Expand (разположен в дясната страна над списъка с файлове) панелът се разширява и се показват колоните Local Files (локални файлове) и Remote Site (отдалечен сайт).

Панел Files

2. Добавяне на нова папка към сайт

1) в разширения панел Files, меню Show – името на сайта
2) в Local Files отворете папката, в която ще добавяте нова
3) десен бутон на мишката върху нея и New Folder
4) именувайте новата папка и Enter

3. Добавяне на файл към сайт

Можете да създадете страници, служещи като запазени имена и по-късно да добавите съдържание към тях.
1) в разширения панел Files, меню Show – името на сайта
2) в Local Files избираме папката, в която ще добавяте файл
3) десен бутон на мишката върху нея и New File
4) именувайте новия файл – разширението html не трябва да се забравя

4. Основни сведения за хипервръзките и файловата структура

1. Подразбиращ се файл за дадена папка

Ако в URL адреса на сайта не е посочен никакъв файл, посетителите автоматично се насочват към подразбиращия се файл на съответната папка. Index.html е стандартно име за подразбиращ се файл на дадена папка (използва се още и наименованията default.html, home.html).

2. Хипервръзка към документ, разположен в същата папка като текущия

Пътят на хипервръзката ще бъде името на документа

3. Хипервръзка към документ, който се намира извън папката на текущия

Пътят на хипервръзката ще вкючва знаковете ../ пред името на файла. ../ е команда, която инструктира браузъра да премине с 1 папка по-нагоре в йерархичната структура срямо текущото ниво. Всяко ../ означава преместване 1 ниво по-нагоре в структурата на папката.
Знаковете ../ се използват само за добавяне на хипервръзки чрез директното им въвеждане в текстовото поле Link.
При преместване на файл автоматично се актуализират пътищата към всички хипервръзки, изображения и мултимедийни елементи в сайта, но само ако промените са направени в панел Files. Ако направите промени извън DreamWeaver ( например в Win. Explorer), програмата няма да може да ги проследи и да запази правилните пътища.

5. Насочване на външни хипервръзки

1. Цел (target) на хипервръзкaтa

а) същност – инструкциите на браузъра, отнасящи се до това, къде ще се отвори хипервръзкaтa. (определят мястото на отваряне на свързаната страница)
б) видове цели (опции за цели)

• _blank – зарежда документа на хипервръзкaтa в нов, неименуван прозорец на браузъра;

• _parent – зарежда документа в родителския набор от фреймове или в прозореца на фрейма, съдържащ хипервръзкaтa;

• _self – зарежда документа в същия фреим или прозорец като хипервръзкaтa. Тази цел съвпада с подразбиращата се и не се посочва изрично;

• _top – зарежда документа в пълния прозорец на браузъра, премахвайки всички фреймове;

2. Насочване на хипервръзкaтa

1) маркирайте хипервръзкaтa
2) панел Properties, меню Target – избираме желаната цел
3) запишете файла и го разгледайте в браузъра

6. Добавяне на именувани котви и насочване на хипервръзкa към тях

1. Именувана котва (anchor)

Място в страницата, до което отвежда дадена хипервръзкa

2. Добавяне на котва и насочване на вътрешна хипервръзкa към нея

1) Modify/Page Properties, категория Links – настройте цветовете на хипервръзкa
2) Поставете маркера пред думата, към която ще води хипервръзкa
3) 1н.) Insert/Named Anchor
2н.) лента Insert, категория Common, Named Anchor
4) отваря се диалогов прозорец Named Anchor в текстовото поле Anchor Name – въведете името на котвата
5) маркирайте текста за хипервръзкa
6) 1н.) панел Properties, панел Link – въвеждате #име на котвата. Знакът # е необходим, тъй като инструктира браузъра, че тази хипервръзка е вътрешна.
2н.) издърпайте с мишката иконата Point to File от панел Properties до котвата. Отпуснете бутона на мишката, когата курсорът е над нея. В текстовото поле Link се появява #име на котвата. Този начин спомага за избягване на правописни грешки.

3. Добавяне на котва и насочване на външна хипервръзкa към нея

1н.) 1) създайте котва в желания файл
2) отворете файла, в който ще създавате хипервръзкa и маркирайте текста за хипервръзкa
3) панел Properties, панел Link – въвеждате името на файла, съдържащ котвата #име на котвата
2н.) 1) отворете едновременно в отделни прозорци файловете, съдържащи хипервръзкa и котвата
2) маркирайте хипервръзкaта от единия файл, кликнете върху иконата Point to File и се посочва желаната котва във втория файл.

4. Редактиране на котви

1) кликнете върху котвата
2) панел Properties, поле Name – променете името й.

Видео урок – Създаване на външни хипервръзки

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.